Jak możemy pomóc dzieciom z Syrii?

A World At School
Obecnie 2 miliony osób na świecie to uchodźcy z Syrii. Połowę z nich stanowią dzieci. Możemy im pomóc.

Malala Yousafzai powiedziała niedawno: "Nie wolno nam zapomnieć, że 57 mln dzieci nie chodzi do szkoły. Musimy mówić o pokoju i rozwoju w Nigerii, Syrii i Somalii ... Pomóżmy im za pośrednictwem naszego głosu, działania i miłości … Pozwólcie nam prowadzić globalną walkę z analfabetyzmem, ubóstwem i terroryzmem, i pozwólcie nam wziąć nasze książki i długopisy. One są naszą najpotężniejszą bronią."Obecnie 2 mln osób na świecie to uchodźcy z Syrii. Połowa z nich stanowią dzieci. To dzieci, które straciły domy, które znały, a także możliwość normalnego rozwoju i dobrobytu. Część z nich potraciła także rodziny, najbliższych.


Wiele organizacji jak UNHCR, UNICEF, Save the Children, Światowy Program Żywnościowy i inni pracuje w krajach ościennych, aby zapewnić tym dzieciom niezbędne schronienie, żywność i możliwość kontynuowania nauki. Ale środki potrzebne do wykonywania tej pracy są bardzo ograniczone.

A World At School opracowało plan zapewnienia “edukacji bez granic” tak, aby syryjskie dzieci uchodźców w Libanie mogły pójść do szkoły w ciągu najbliższych kilku tygodni. Ale aby stało się to rzeczywistością potrzebna jest nasza pomoc.

Oto kilka sposobów, jak możemy pomóc:

1. Podpisz petycję, która będzie dostarczona do światowych liderów w dniu 23 września z prośbą o sfinansowanie edukacji dla syryjskich uchodźców.

2. Tweetnij - za każdym razem, gdy ktoś podzieli się tym tweetem, 1 dolar zostanie przekazany na pomoc humanitarną - bez kosztów ponoszonych przez Ciebie.3. Dotacje związane z zakładaniem szkół, zapewnianiem dzieciom książek oraz inną pomoc humanitarną:

Już $34 USD zapewniają najmłodszym zestaw "powrót do szkoły". Tylko tyle trzeba, by jedno dziecko mogło kontynuować swoją naukę. Natomiast $72 pokryją koszty wyżywienia dla rodziny na cały miesiąc.

Każdy podpis, każda reakcja pomaga wpływać na decyzje forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ i uzyskiwać pomoc dla tak wielu dzieci. Dlatego podpisujmy i udostępniajmy petycję!

Opracowanie: Daria Nurkiewicz
Trwa ładowanie komentarzy...