O autorze
"Dziewczynka z książką" to kampania społeczno-charytatywna, polska edycja międzynarodowego ruchu GIRLWITHABOOK, powstałego w ramach poparcia dla młodej, pakistańskiej aktywistki Malali Yousafzai.

Ban Ki Mun, sekretarz generalny ONZ, po ataku na Malalę powiedział, że terroryści niczego nie boją się bardziej niż “Dziewczynki z książką”. Te właśnie słowa stały się inspiracją dla GIRLWITHABOOK.

Celem ruchu jest poruszanie tematów związanych z kobietami, równouprawnieniem, regionami dotkniętymi przez konflikty, edukacją i dostępem do niej oraz zgromadzenie funduszy na dofinansowanie bibliotek szkolnych w Pakistanie.

Dane ONZ wykazują, że dostępu do edukacji nie ma obecnie 57 milionów dzieci na świecie. Ponad połowa z nich to dziewczynki, z których około 3,1 miliona mieszka w Pakistanie.

Stan edukacji dziewcząt i kobiet na świecie

Szkoła w Kambodży
Szkoła w Kambodży Fot. Magdalena Chodownik
Niektórzy ludzie lubią liczby, procenty, ułamki itp. Osobiście nie jestem wielką fanką matematyki i statystyki, ale muszę przyznać, że to właśnie liczby mogą lepiej przedstawić problem. Postanowiłam więc opracować dane dotyczące stanu edukacji dziewcząt i kobiet na świecie dla wszystkich tych, którzy chcieliby zapoznać się z kilkoma faktami.

Zacznijmy od podstawowych danych na temat stanu edukacji dziewcząt i kobiet na całym świecie, a następnie przejdźmy do pewnych wyraźnych korzyści płynących z ich edukacji.

Stan edukacji dziewcząt

- Każdego roku 57 milionów dzieci w wieku 6-11 lat nie chodzi do szkoły - ponad 30 milionów z nich to dziewczynki.

- Badania wykazują, że 150 milionów dzieci uczęszczających do szkół zrezygnuje z nauki przed ukończeniem szkoły podstawowej - co najmniej 100 milionów z nich to dziewczynki (World Bank 2002a).

- Tylko w 36 z 155 krajów rozwijających się wskaźnik kończenia szkoły podstawowej wynosi 100 procent (World Bank 2002a).

- W krajach rozwijających się, różnica między liczbą chłopców a liczbą dziewczynek kończących szkołę podstawową jest większa niż 10 procent. UNICEF podkreśla, że "ta duża różnica pomiędzy płciami oznacza, że ​​każdego roku miliony dziewcząt więcej porzuca szkołę" (UNICEF 2003).

- W Afryce subsaharyjskiej, ponad połowa dziewcząt - 54 procent - nie ukończy nauki w szkole podstawowej (Bruns et al. 2003).

- W Czadzie, 90 procent wszystkich dziewcząt w wieku 15-19 lat nie ukończyło szkoły podstawowej. W Burkina Faso nie zrobiło tego 80 procent (Filmer 1999).

- W Azji Południowej, ponad 40 procent dziewcząt w wieku 15-19 lat, które pochodzą z ubogich gospodarstw domowych, nigdy nie zakończyło pierwszej klasy, a tylko jedna na cztery zakończyła klasę piątą (Filmer i Pritchett 1999).

- Po szkole podstawowej, udział dziewcząt w szkolnictwie spada dalej - tylko 17 procent dziewcząt w Afryce kontynuuje naukę w szkole średniej (UNESCO 2003a).

- W Kambodży, tylko 12 procent dziewcząt zapisało się do szkoły średniej. W Laosie, mniej niż jedna dziewczynka na cztery (UNESCO 2003b).

- Różnice między obszarami miejskimi a wiejskimi jest uderzająca, szczególnie w zakresie uczęszczania do szkół przez dziewczęta. W Nigrze, w stolicy Niamey, w szkole podstawowej uczy się 83 procent dziewcząt, w porównaniu do jedynie 12 procent na obszarach wiejskich (World Bank 1996b).

- W Pakistanie, wskaźnik kończenia szkoły podstawowej przez chłopców na obszarach wiejskich jest trzy razy wyższy niż dla dziewcząt, na obszarach miejskich jest dwukrotnie wyższy (World Bank 1996a).

- Co najmniej jedna z trzech dziewcząt kończących szkołę podstawową w Afryce i Azji Południowej nie może dobrze czytać, pisać, czy też wykonywać prostych działań arytmetycznych. W Egipcie, wyniki z czytania i pisania na krajowych egzaminach wykazują, że umiejętności te są tylko w połowie opanowane. W Pakistanie, by pozytywnie zdać egzamin kończący szkołę podstawową należy uzyskać przynajmniej 30 procent, ponieważ zbyt mało dzieci może zdać go lepiej (Fredriksen 2002a, World Bank 1996a).


Więc jakie są korzyści z edukacji dziewcząt?

Poniższe dane mają wzbudzić refleksje na temat konieczności działań mających na celu poprawę sytuacji szkolnictwa kobiet.


Korzyści z edukacji dziewcząt

1. Edukacja i większe dochody: kształcenie dziewcząt prowadzi do zwiększenia dochodów, zarówno osób indywidualnych, jak i narodów jako całości. W procesie kształcenia chłopców i dziewcząt, zwiększa się ich produktywność, co wspiera rozwój gospodarek narodowych. Edukacja dziewcząt może więc prowadzić do zwiększenia dochodów.

Wyższe płace

- Zapewnienie dziewczętom jednego dodatkowego roku kształcenia (ponad średnią dla danego regionu), zwiększa ich zarobki o 10-20 procent. Badania wykazują, że do szkół podstawowych powraca od 5 do 15 procent chłopców i nieco więcej dziewcząt. Wykazano, że "ogólnie rzecz biorąc, kobiety otrzymują wyższe zyski z inwestycji w szkolnictwo" (Psacharopoulos and Patrinos 2002).

- Wykazano też, że do szkoły średniej powraca od 15 do 25 proc. kobiet. Ekonomista Yale, Paul Schultz stwierdza, że zysk - wyrażający się poprzez wyższe wynagrodzenie - z dodatkowego kształcenia jest podobny, jeśli nie nieco wyższy, dla kobiet niż dla mężczyzn. Powroty - w szczególności do szkół średnich - są na ogół znacznie częstsze wśród kobiet (Schultz 2002).

Szybszy wzrost gospodarczy

- Z badań Banku Światowego nad 100 państwami wynika, że ​​zwiększenie udziału kobiet z wykształceniem średnim o 1 procent zwiększa roczny wzrost dochodów per capita o 0,3 punktu procentowego. Jest to znaczna kwota biorąc pod uwagę, że wzrost dochodów na mieszkańca w krajach rozwijających się rzadko przekracza 3 procent w skali rocznej (Dollar i Gatti 1999).

- Równy poziom wykształcenia kobiet i mężczyzn mógłby przełożyć się na prawie 1 proc. wyższy roczny wzrost per capita produktu krajowego brutto (PKB) w Azji Południowej i Afryce subsaharyjskiej w latach 1960-1992 (Klasen 1999).

2. Edukacja oraz mniejsze, zdrowsze, lepiej wykształcone rodziny: Badania zarówno ogólne jak i poszczególnych krajów z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej wykazują: kobiety z lepszym wykształceniem mają mniejsze, ale za to zdrowsze i lepiej wyedukowane rodziny. Ponieważ edukacja rozszerza horyzonty kobiet, otwiera większe możliwości zarobkowania i poprawia pozycję kobiet w rodzinie i społeczeństwie, pary mają zwykle mniej dzieci, za to więcej inwestują w zdrowie i edukację każdego dziecka.

Edukacja dziewcząt prowadzi do mniejszych, bardziej trwałych rodzin

- Z każdymi czterema latami edukacji więcej, kobieta rodzi o jednego potomka mniej, wynika z badań Banku Światowego nad 100 krajami (Klasen 1999).

- Analiza 65 państw stwierdza, że ​​podwojenie liczby kobiet z wykształceniem średnim zmniejszy przeciętne wskaźniki dzietności - z 5,3 do 3,9 dziecka na kobietę. Autorzy wnioskują, że "ekspansja wykształcenia średniego wśród kobiet może być najlepszą polityką w obniżaniu ich dzietności." (Subbarao i Raney 1995).

- Badania w Brazylii stwierdzają, że niepiśmienne kobiety mają średnio 6 dzieci każda, podczas gdy wykształcona kobieta ma ich średnio 2,5 (UNESCO 2000).

Edukacja kobiet ratuje życie dzieci

- Dodatkowy rok edukacji dziewcząt może zmniejszyć śmiertelność niemowląt o 5-10 proc. To połączenie "jest szczególnie duże w krajach o niskim dochodzie.Wzór ten jest powszechnie powielany w porównawczych bazach danych. . . i poprzez powtarzające się spisy "(Schultz 1993).

- W Afryce, dzieci matek, które przez min. pięć lat kształciły się w szkole podstawowej, mają 40 procent więcej szans na przeżycie więcej niż pięciu lat (Lato 1994).

- Wielonarodowe dane pokazują, że wykształcone matki o 50 procent częściej szczepią swoje dzieci, niż bywa to w przypadku matek niewykształconych (Gage et al. 1997).

Kształcenie kobiet wspomaga edukację dzieci

- Z badań międzynarodowych wynika, że edukacja kobiet ma na ogół większy wpływ na edukację dzieci, niż edukacja mężczyzn (Filmer 2000).

- Z badań indyjskich wynika, że dzieci wykształconych kobiet uczą się o dwie godziny dziennie więcej (Behrman et al. 1999).

- Zwiększona edukacja wśród kobiet jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, by wzmocnić pozycję kobiety w rodzinie i społeczeństwie. Kiedy tak się dzieje, kobiety nie tylko polepszają swój własny byt, ale działają też na rzecz poprawy bytu ich dzieci oraz pomagają przekształcać całe społeczeństwo (A. Sen 2000).

Edukacja może zmniejszyć przemoc w rodzinie

- Badania w Indiach potwierdzają, że w domach, w których kobiety są bardziej wykształcone, jest mniej przemocy. Kobiety bez formalnego wykształcenia są mniej odporne na przemoc niż kobiety z jakąś edukacją (P. Sen 1999).

3. Edukacja może sprzyjać demokracji i partycypacji politycznej kobiet

- Badania nad 100 państwami wykazują, że kształcenie dziewcząt i zmniejszenie nierówności pomiędzy płciami sprzyja promowaniu demokracji. Badania te potwierdzają hipotezę, że "rozszerzone szanse edukacyjne dla kobiet idą w parze ze strukturą społeczną, która jest na ogół bardziej uczestnicząca, a co za tym idzie, bardziej otwarta na demokrację" (Barro 1999).

- Wykształcone kobiety w Bangladeszu trzy razy częściej niż kobiety niepiśmienne biorą udział w spotkaniach politycznych (UNESCO 2000).


Źródło: Dane pobrane i dostosowane do celów bloga pochodzą z „What works in Girls’ Education. Evidence and Policie from the Developing World” Barbary Herz i Gene B. Sperlinga.

Chcesz dowiedzieć się więcej - przeczytaj cały raport.

tekst: Małgorzata Juchniewicz
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...